De Openbaring van Johannes

Hoofdstuk Achtergrondinformatie
Een aantal hoofdstukken zijn recent herzien. We zijn nu met de overige bezig.
Inleiding op het boek Christus is overwinnaar Nieuw
Hoofdstuk 1 Jezus Christus is de auteur van Openbaring Nieuw
Hoofdstuk 2 Gemeenten zijn het licht van de wereld Nieuw
Hoofdstuk 3 Gemeenten zijn het licht van de wereld (vervolg) Nieuw
Hoofdstuk 4 God heerst vanaf zijn troon over het universum van eeuwigheid tot eeuwigheid Nieuw
Hoofdstuk 5 God voert zijn eeuwige plan uit door het Lam Nieuw
Hoofdstuk 6 Christus zet de apocalyptische gebeurtenissen in de wereldgeschiedenis in beweging
Hoofdstuk 7 De bescherming van de strijdende Kerk en de heerlijkheid van de triomferende Kerk
Hoofdstuk 8 Gods voortdurende waarschuwing tot bekering d.m.v. de zeven bazuinen van oordeel
Hoofdstuk 9 Gods voortdurende waarschuwing tot bekering d.m.v. de zeven bazuinen van oordeel (vervolg)
Hoofdstuk 10 De zoete en de bittere taak en de uiteindelijke overwinning
Hoofdstuk 11 De laatste oproep van Christus tot bekering
Hoofdstuk 12 De ware reden voor de strijd tussen de Kerk en de werld is de strijd tussen Christus en Satan
Hoofdstuk 13 De politieke en religieuze instrumenten van Satan in zijn oorlog met christenen
Hoofdstuk 14 Een bemoediging voor gelovigen en een waarschuwing voor ongelovigen
Hoofdstuk 15 Het uitgieten van de zeven schalen met de zeven laatste plagen
Hoofdstuk 16 Het uitgieten van de zeven schalen met de zeven laatste plagen (vervolg)
Hoofdstuk 17 Satans instrument van verleiding in zijn oorlog met christenen
Hoofdstuk 18 De bestraffing van Babylon als beeld van de vernietiging van de goddeloze wereld
Hoofdstuk 19 Het vieren van de overwinning in de hemel en de laatste oorlog op de aarde
Hoofdstuk 20 Samenvatting van de strijd door heel de nieuwtestamentische periode heen
Hoofdstuk 21 De nieuwe hemel en de nieuwe aarde en het nieuwe Jeruzalem
Hoofdstuk 22 Het nieuwe Jeruzalem en laatste aansporingen van Jezus Christus
Openbaring

Misschien denk je dat Openbaring een geheimzinnig boek is? Het moeilijkst te begrijpen boek in de Bijbel? Satan wil je dat graag laten denken, omdat het boek Openbaring de overwinning van Christus over Satan verkondigt! Het boek Openbaring is niet bedoeld om je af te schrikken. Integendeel! Het bemoedigt je door te laten zien dat Jezus Christus oppermachtig is en dat jij door Christus ‘meer dan overwinnaar’ bent; zowel nu als in de toekomst, bij de wederkomst van Christus.

Het doel van deze studies is om je te helpen het boek Openbaring beter te begrijpen.

Het boek Openbaring is een apocalyps, een onthulling of openbaring van de boodschap van Jezus Christus. Het boek gebruikt daartoe visioenen, die symbolen en getallen bevatten. Jezus Christus zelf geeft ons de sleutel tot de interpretatie van het boek Openbaring. Hij bepaalt de regels volgens welke het boek moet worden uitgelegd.

Er is ook een Engelse versie van deze studies.

In 2020 zijn we begonnen met een tekstuele herziening van de tekst, maar deze betekent geen inhoudelijke wijziging.


© 2009–2020 Deltacursus.